Befaring

Befaring er en viktig del av jobben både for oss som leverandør og dere som kunde.

Det er fordi vi må gjøre en grundig undersøkelse for å finner det rette produktet til kunden sitt bruk.

Vi sjekker og oppdager potensielle områder med høy risiko og foreslår utbedringer basert på disse. I tillegg tar vi alltid hensyn til myndighetenes krav til sikring og rømningsveier. Ved å foreta en grundig befaring kan vi sørge at du får den beste løsningen for ditt bygg, som er tilpasset det individuelle behovet  dere har. Vi tar også høyde for formelle krav slik at din sikkerhet blir ivaretatt på alle måter.

Enten du trenger en digital lås for utgangsdøren, eller har behov for et komplett system inkludert adgangskontroll, så skal vi sørge for at du er best rustet til å holde uvedkommende ute.

Vi sørger for at du får en kostnadsfri og optimal befaring basert på erfaringen vi har i bransjen. Gjennom våre leverandører, kan vi levere deg den beste kvaliteten av låssystemer, samt sørge for at dette blir vedlikehold på en forsvarlig måte.

Ved store bygg vil vi gjennomgå en årlig befaring for at vi skal kunne holde tritt med endringene i sikkerhetsbildet. Dette gjøres for også for å sikre at systemer/utstyr er oppdatert og at de ansatte er informert om eventuelle forandringer som kan komme.

Etter befaringen vil du motta tilbud på montering og eventuelt en avtale om service/vedlikehold. Normalt tilbys avtale om service kun til bedrifter, da privatpersoner kan ringe om det er ytterligere behov for service. Dette avtales på forhånd med kontaktperson.

Om ønskelig kan dere først ta kontakt med litt generell informasjon, slik at vi er best rustet før en befaring. Om dette er snakk om nybygg, så bør vi komme inn i en tidlig fase slik at vi kan implementere sikkerhetsprodukter i selve planløsningen for en optimalisert brukervennlighet.

Trenger du informasjon om montering, klikk her eller gå inn på kontakt oss. 

Tilbake til toppen